Bakgrunn

Her presenterer Miljøheimevernets leder Dag Endal hvordan bevegelsen tenker og hva bevegelsen gjør. Velg de kapitlene du er interessert i fra menyen her nere.

Hvem er vi

Det er de frivillige organisasjonene i Norge som står bak Miljøheimevernet. Vi kaller oss en dugnad. Ideen er at når mange bidrar litt, kan vi sammen utføre store oppgaver som ingen av oss kan løse enkeltvis.

Miljøheimevernets hovedoppgave er å drive folkelig mobilisering omkring hverdagsliv, forbruk og miljø. Vi er ikke en organisasjon med et bredt politisk program. Det overordnede miljøpolitiske arbeidet er det andre som tar seg av. Vårt bidrag bygger på handlingsarket (innmelding) og fem enkle miljømål:
Mindre forbruk av råvarer
Lavere forbruk av energi
Reduserte utslipp av miljøskadelige stoffer
Mindre søppel
Ta vare på naturarven
Virksomheten er dels finansiert gjennom en grunnbevilgning til informasjon over Miljøverndepartementets budsjettet – dels er virksomheten basert på prosjektfinansiering fra en lang rekke kilder.