Om MHV

Det er de frivillige organisasjonene i Norge som står bak Miljøheimevernet. Vi kaller oss en dugnad. Ideen er at når mange bidrar litt, kan vi sammen utføre store oppgaver som ingen av oss kan løse enkeltvis.

Miljøheimevernets hovedoppgave er å drive folkelig mobilisering omkring hverdagsliv, forbruk og miljø. Vi er ikke en organisasjon med et bredt politisk program. Det overordnede miljøpolitiske arbeidet er det andre som tar seg av. Vårt bidrag bygger på handlingsarket (innmelding) og fem enkle miljømål:

  1. Mindre forbruk av råvarer
  2. Lavere forbruk av energi
  3. Reduserte utslipp av miljøskadelige stoffer
  4. Mindre søppel
  5. Ta vare på naturarven

Virksomheten er dels finansiert gjennom en grunnbevilgning til informasjon over Miljøverndepartementets budsjettet – dels er virksomheten basert på prosjektfinansiering fra en lang rekke kilder.

Her kan du lese mer om Miljøheimevernets organisasjon, tenkning og metoder (bakgrunn), hvem som står bak (rådsorganisasjonene) og hvor du kan finne oss (fylkeskontorene).