Innmedling og bestillning

Handlingsarket – Nøkkelen til Miljøheimevernet
Miljøheimevernet inviterer deg og din familie til miljødugnad. Vi deler de store miljøproblemene opp i små oppgaver. Så små at alle kan bidra, men samtidig store nok til at det monner når mange gjør sin innsats. Ingen har misforstått mer enn han som ikke gjorde noe fordi han ikke kunne gjøre alt!

Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre litt. Slik kan vi sammen løse miljøproblemene.

Vi er allerede mange som deltar i miljødugnaden – og blir stadig flere. Nå er turen kommet til deg og din husholdning. Blir du med?

Mange miljøproblemer henger nært sammen med våre forbruksvaner. Vi kan velge vaner og varer som skaper miljøproblemer. Men vi kan også ordne hverdagen vår slik at vi bidrar til å løse problemene. Miljøheimevernet hjelper deg med slike hverdagsløsninger. På «handlingsarket» på neste side finner du 32 konkrete, enkle oppgaver å velge blant.

Når du utfører oppgavene på handlingsarket, bidrar du og din husholdning til å nå et eller flere av disse viktige miljømålene:

 • Mindre forbruk av råvarer
 • Lavere forbruk av energi
 • Reduserte utslipp av miljøskadelige stoffer
 • Mindre søppel
 • Ta vare på naturarven

Norges Naturvernforbund er faglig ansvarlig for råd som Miljøheimevernet gir. Miljøverndepartementet finansierer prosjektet. Vi takker også TV-aksjonen 96, «MILJØ FOR LIVET», for støtte og samarbeid.

De frivillige organisasjonene i Norge står bak Miljøheimevernet. Nå skal hele folket i miljøarbeid!

Dette får du:

 • Når du melder på deg/familien, får du gratis tilsendt heftet “Bit for bit”. Heftet gir nærmere forklaring av oppgavene på handlingsarket.
 • Fire ganger i året får du tilsendt et Nyhetsbrev med flere tips og ideer.

Dette bør du vite:

 • Miljøheimevernet er en dugnad, ikke en organisasjon.
 • Du blir ikke medlem noe sted når du sender inn slippen. Du blir deltaker i en dugnad der poenget er å gjøre praktiske oppgaver i din egen hverdag.
 • Du skriver ikke under på noe politisk program i Miljøheimevernet.
 • Navn og adresser blir bare brukt til å sende ut informasjon fra Miljøheimevernet, ikke noe annet. Fødselsår blir brukt til statistikk.
 • Det er gratis å være med i Miljøheimevernet. “Kontingenten” er den praktiske miljøinnsatsen du gjør.

Tilbud til «Grønne familier»
Det er alltid lettere å endre vaner når vi er flere om oppgaven. En del familier ønsker derfor å treffe likesinnede for å lære og bli inspirert av hverandre. I en del kommuner kan vi tilby temamøter, kveldskurs og helgetreff for miljøinteresserte familier. Vi kaller dem «Grønne familier». Ikke fordi de er spesielt miljøbevisste, men fordi de ønsker å bli «grønnere». Kryss av på skjemaet om dere ønsker informasjon om tibud til «Grønne familier» i nærheten av der dere bor.

Handlingsarket
Minst 5 kryss – og du er med!

 1. Velg oppgaver
  Finn dine oppgaver blant de 32 alternativene på handlingsarket på neste side. Kryss av! Er du nybegynner, velger du minst fem oppgaver. Mange vil sikkert klare flere.
 2. Fyll ut skjemaet
  Hele familien er velkommen til å bli med. Dette er oppgaver som hele husstanden bør være sammen om.
 3. Heng opp handlingsarket
  Skriv ut handlingsarket og heng det opp på lett synlig sted. Det er greit å få en påminnelse en gang i blant.
 4. Trykk på ‘Send’
  Skjemaet vil bli sendt som email til oss.